Việt Nam tái điều tra chống bán phá giá cho thép dầm hình H Trung Quốc

Theo báo cáo, Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam đã tuyên bố áp đặt thuế chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu thép dầm hình H Trung Quốc từ ngày 21/8/2017. Các sản phẩm bị đánh thuế có mã HS là 7216.33.00, 7228.70.10 và 7228.70.90.

Hiện nay, Bộ Công thương Việt Nam đã quyết định tiến hành điều tra chống bán phá giá cho thép dầm H của Trung Quốc, và cuộc điều tra sẽ điều chỉnh mức thuế chống bán phá giá hoặc đình chỉ thuế quan dựa trên quy định hiện hành.

Nếu Bộ Công thương Việt Nam đệ trình điều tra mới nhất về thuế chống bán phá giá đối với thép dầm hình H của Trung Quốc cho Bộ Công thương Việt Nam trước ngày 21/ 8 thì nó sẽ không ảnh hưởng đến biện pháp chống bán phá giá hiện tại đối với thép dầm hình H Trung Quốc.

Nguồn tin: Satthep.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

đã ký hợp đồng mua bán