Cơ quan quản lý thương mại của Việt Nam đã nhận được hồ sơ xem lại thuế chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu thép dầm hình H từ Trung Quốc.

Nội dung gửi phải được gửi đến Chính quyền trước 21/8, hoạt động dưới sự giám sát Bộ Công Thương.

Vào ngày 21/ 8 /2017, Bộ đã áp đặt các nghĩa vụ và các quy tắc đã nêu rằng “trong vòng 60 ngày trước khi kết thúc một năm kể từ ngày ban hành … các bên liên quan có thể nộp hồ sơ để xem xét”.

Tùy thuộc vào công ty, các mức thuế được áp đặt ở mức 20.,48%, 22.09% và 29.17%, có hiệu lực vào ngày 5/ 9/ 2017 trong 5 năm. Thuế tạm thời là 21.18%, 29.40% và 36.33% được áp dụng từ ngày 5/ 4 -ngày 2/ 8/ 2017.

Posco SS Vina của Việt Nam là nhà sản xuất thép dầm H trong nước duy nhất với công suất 700.000 tấn/năm.

Nguồn tin: Satthep.net