Việt Nam nhận hồ sơ xem xét thép dầm H Trung Quốc

Cơ quan quản lý thương mại của Việt Nam đã nhận được hồ sơ xem lại thuế chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu thép dầm hình H từ Trung Quốc.

Nội dung gửi phải được gửi đến Chính quyền trước 21/8, hoạt động dưới sự giám sát Bộ Công Thương.

Vào ngày 21/ 8 /2017, Bộ đã áp đặt các nghĩa vụ và các quy tắc đã nêu rằng “trong vòng 60 ngày trước khi kết thúc một năm kể từ ngày ban hành … các bên liên quan có thể nộp hồ sơ để xem xét”.

Tùy thuộc vào công ty, các mức thuế được áp đặt ở mức 20.,48%, 22.09% và 29.17%, có hiệu lực vào ngày 5/ 9/ 2017 trong 5 năm. Thuế tạm thời là 21.18%, 29.40% và 36.33% được áp dụng từ ngày 5/ 4 -ngày 2/ 8/ 2017.

Posco SS Vina của Việt Nam là nhà sản xuất thép dầm H trong nước duy nhất với công suất 700.000 tấn/năm.

Nguồn tin: Satthep.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

đã ký hợp đồng mua bán