Tiếp nhận hồ sơ rà soát CBPG thép mạ nhập khẩu đến ngày 8/3

 Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát lần thứ nhất biện pháp chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam.


Ảnh minh họa. Ảnh: Hà Thị Lan Phương

Cụ thể, hồ sơ phải được điền đầy đủ và nộp trực tiếp tới Cơ quan điều tra, trước 17h00 ngày 8/3/2018.

Trước đó, ngày 30/3/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1105/QĐ-BCT áp dụng biện pháp CBPG đối với một số sản phẩm thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam, có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc.

Các sản phẩm này được phân loại theo mã HS: 7210.41.11; 7210.41.12; 7210.41.19; 7210.49.11; 7210.49.12; 7210.49.13; 7210.49.19; 7210.50.00; 7210.61.11; 7210.61.12; 7210.61.19; 7210.69.11; 7210.69.12; 7210.69.19; 7210.90.10; 7210.90.90; 7212.30.10; 7212.30.20; 7212.30.91; 7212.30.99; 7212.50.11; 7212.50.12; 7212.50.19; 7212.50.21; 7212.50.22; 7212.50.29; 7212.50.91; 7212.50.92; 7212.50.99; 7212.60.10; 7212.60.20; 7212.60.90; 7225.92.90; 7226.99.11; 7226.99.91.

Căn cứ Điều 82 (1) (a) của Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 về việc rà soát việc áp dụng biện pháp CBPG, Cơ quan điều tra thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát lần thứ nhất đối với vụ việc nêu trên.

Các bên liên quan theo quy định tại Điều 74 của Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 có quyền nộp hồ sơ yêu cầu rà soát. Phạm vi đề nghị rà soát bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung sau: Phạm vi hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp CBPG; biên độ bán phá giá đang áp dụng đối với một hoặc một số doanh nghiệp nước ngoài cụ thể; thiệt hại của ngành sản xuất trong nước.

Cơ quan điều tra lưu ý, việc tiến hành các thủ tục liên quan đến quá trình rà soát sẽ không gây cản trở tới việc áp dụng biện pháp CBPG đang có hiệu lực.

Nguồn tin: Hải quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

đã ký hợp đồng mua bán