Thép Việt Nam thắng kiện bán phá giá ở Úc như thế nào?

 Trên cơ sở sử dụng dữ liệu của các công ty tại Việt Nam để tính toán biên độ phá giá dây thép dạng cuốn và ra kết quả là biên độ phá giá âm (-1,3%). Do đó, ADC đã quyết định chấm dứt điều tra đối với Việt Nam.

Mới đây, Cơ quan điều tra Úc (ADC) đã ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá dây thép dạng cuộn nhập khẩu từ một số nước, trong đó có Việt Nam.

Trong vụ việc này, bên cạnh việc xác định có tồn tại hiện tượng bán phá giá hay không và việc bán phá giá gây thiệt hại như thế nào cho ngành sản xuất trong nước, cơ quan điều tra Úc đã tiến hành điều tra vấn đề “tình trạng thị trường đặc biệt” (tương tự nền kinh tế phi thị trường) đối với ngành thép dây dạng cuộn của Việt Nam.

Trước những cáo buộc của nguyên đơn, Bộ Công Thương – với vai trò cơ quan chủ trì xử lý các vấn đề về phòng vệ thương mại đã hỗ trợ doanh nghiệp trong việc liên lạc, cung cấp thông tin, phối hợp với ADC trong quá trình điều tra.

Trong kết luận cuối cùng, cơ quan điều tra Úc cho rằng, không tồn tại “tình trạng thị trường đặc biệt” đối với ngành thép dây dạng cuộn của Việt Nam.

Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra Úc sử dụng dữ liệu của các công ty tại Việt Nam để tính toán biên độ phá giá và ra kết quả là biên độ phá giá âm (-1,3%). Do đó, đơn vị này đã quyết định chấm dứt điều tra đối với Việt Nam.

Việc cơ quan điều tra Úc kết luận không tồn tại tình trạng “thị trường đặc biệt” là một thành công của Việt Nam, cho thấy sự hợp tác chặt chẽ và phản ứng nhanh nhạy của Chính phủ, doanh nghiệp trong công tác xử lý vụ việc.

Kết quả này có ý nghĩa quan trọng, có tác động tích cực, tạo tiền lệ tốt cho các vụ việc điều tra phòng vệ thương mại trong tương lai đối với hàng Việt Nam tại Úc.

Nguồn tin: Lao động

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

đã ký hợp đồng mua bán