các nhà đầu tư nước ngoài đã mua thỏa thuận đúng số cổ phần mà CTCP Thương mại Thái Hưng đăng ký bán ra với giá trị 378 tỷ đồng. Mức giá thỏa thuận là 25.597 đồng/cổ phiếu

Trang chủ/Tag:các nhà đầu tư nước ngoài đã mua thỏa thuận đúng số cổ phần mà CTCP Thương mại Thái Hưng đăng ký bán ra với giá trị 378 tỷ đồng. Mức giá thỏa thuận là 25.597 đồng/cổ phiếu
Đặt hàng ngay