Ngày 09 tháng 02 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 533/QĐ-BCT về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2017 về việc áp dụng biện pháp tự vệ.

Căn cứ Mục 8 và Phụ lục 2 của Thông báo kèm theo Quyết định 1931 nêu trên, Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) đã nhận các hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu nhập khẩu chất lượng cao phục vụ sản xuất cho năm 2018.

Sau khi thẩm định các bộ hồ sơ, Bộ Công Thương đã ban hành các Quyết định miễn trừ cho năm 2018, cụ thể như sau:

Lượng miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ theo Quyết định 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của từng doanh nghiệp giai đoạn 2:

Đối với sản phẩm tôn màu PCM/VCM/PEM:

STT

Tên doanh nghiệp

Lượng cấp miễn trừ sau khi thẩm định (tấn)

1

Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng

9.719

2

Công ty TNHH điện lạnh Hòa Phát

236

3

Công ty TNHH điện tử Samsung HCMC CE Complex

10.299

4

Công ty TNHH Panasonic Việt Nam

4.976

5

Công ty TNHH sản xuất đầu tư điện tử Hiệp Hưng

83

6

Công ty TNHH Sanaky Việt Nam

678

Đối với sản phẩm tôn màu PVDF:

STT

Tên doanh nghiệp

Lượng cấp miễn trừ sau khi thẩm định (tấn)

1

Công ty cổ phần đầu tư, xây lắp và vật liệu xây dựng Đông Anh

315

Đối với sản phẩm tôn màu tráng thiếc:

STT

Tên doanh nghiệp

Lượng cấp miễn trừ sau khi thẩm định (tấn)

1

Công ty cổ phần bao bì kim loại Việt Nam

1.750

2

Công tyTNHH Daesun Vina

751

3

Công ty TNHH Superior Multi Packaging VN

2.166

4.                    Đối với sản phẩm tôn màu chống lóa, kẻ oly;

STT

Tên doanh nghiệp

Lượng cấp miễn trừ sau khi thẩm định (tấn)

1

Công ty TNHH thiết bị giáo dục Tân Hà

407

Theo quy định tại Phụ lục 2 Thông báo kèm theo Quyết định số 1931 nêu trên, định kỳ hàng quý, các doanh nghiệp được miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ phải nộp Báo cáo (theo mẫu) tình hình nhập khẩu tôn màu chất lượng cao đến Cục PVTM trong vòng 15 ngày đầu tiên của quý tiếp theo.

Mọi thắc mắc và ý kiến của các tổ chức, cá nhân về việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm tôn màu nhập khẩu xin gửi về:

Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ

Cục Phòng vệ thương mại  – Bộ Công Thương

Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84-24) 2220 5018 hoặc (+84-24) 2220 5002 (máy lẻ: 1035)

Cán bộ phụ trách vụ việc:

             Anh Nguyễn Hữu Trường Hưng, email: hungnht@moit.gov.vn

 

Nguồn tin: Vinanet