Ống thép Vinapipe: Ống thép vuông/chữ nhật KSD 3568

Tiêu chuẩn kỹ thuật: Ống thép Vinapipe: Ống thép vuông/chữ nhật KSD 3568
 
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG KSD 3568-1986
Ký hiệu
Thành phần hóa học (%)
C
Si
Mn
P
S
SPSR 290
< 0.05
< 0.05
SPSR 400
< 0.25
< 0.04
< 0.04
SPSR 490
< 0.18
< 0.55
< 1.5
< 0.04
< 0.04

Ký hiệu
Cơ tính
Bền kéo nhỏ nhất
Kgf/mm2 (N/mm2)
Bền chảy nhỏ nhất
Kgf/mm2 (N/mm2)
Độ dãn dài tương đối
(%)
SPSR 290
30 (290)
23
SPSR 400
41 (400)
25 (245)
23
SPSR 490
50 (490)
33 (325)
23
Dung Sai
Độ dày (t)
t <= 3.0 mm
+/- 0.3 mm
t > 3.0 mm
+/- 10%
Chiều dài
-0; + 30 mm
Độ vuông góc tại cạnh
90o +/- 1.5o
Đường chéo ống (ld) (ld) =< 100 mm
+/- 1.5 mm
(ld) > 100 mm
+/- 1.5 mm
Kích thước cạnh ống (ls) (ls) =< 100 mm
Max 0.5 mm
(ls) > 100 mm
Max 0.5%
 
QUY CÁCH:
Ống Thép Cạnh Vuông và Chữ Nhật
Tiêu chuẩn: KSD 3568-1986
Kích thước
cây/
Độ dày(mm)
Unit: KG/6M
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.4
1.5
1.8
2.0
2.2
2.3
2.4
2.5
2.8
3.0
3.5
3.8
4.0
4.5
12 x 12
121
1.47
1.66
1.85
2.03
2.21
2.38
2.72
2.88
12 x 32
90
2.79
3.17
3.54
3.92
4.28
4.64
5.35
5.70
6.72
7.37
14 x 14
121
1.73
1.96
2.19
2.41
2.62
2.84
3.24
3.44
16 x 16
121
2.00
2.27
2.53
2.79
3.04
3.29
3.77
4.01
20 x 20
100
2.53
2.87
3.21
3.54
3.87
4.19
4.83
5.14
6.04
6.62
20 x 25
80
2.86
3.24
3.63
4.01
4.39
4.76
5.49
5.84
6.89
7.56
20 x 40
50
3.84
4.38
4.90
5.42
5.94
6.45
7.46
7.96
9.43
10.39
11.33
25 x 25
81
3.18
3.62
4.05
4.48
4.90
5.32
6.15
6.55
7.74
8.50
25 x 50
50
6.17
6.84
7.49
8.15
9.44
10.08
11.98
13.21
14.44
15.04
15.64
16.23
17.99
30 x 30
49
4.90
5.42
5.94
6.45
7.46
7.96
9.43
10.39
11.33
30 x 60
32
7.44
8.25
9.05
9.84
11.42
12.20
14.52
16.04
17.54
18.29
19.03
19.76
21.94
23.37
40 x 40
36
6.60
7.31
8.01
8.71
10.10
10.79
12.82
14.16
15.47
16.12
16.77
17.41
19.31
20.55
40 x 80
28
12.16
13.24
15.38
16.44
19.61
21.69
23.76
24.79
25.81
26.83
29.86
31.85
36.76
40 x 100
21
18.01
19.27
23.00
25.46
27.91
29.12
30.33
31.54
35.13
37.50
43.35
46.81
50 x 100
21
13.33
20.68
24.69
27.34
29.98
31.29
32.59
33.89
37.77
40.33
46.65
50.39
50 x 50
36
10.97
12.74
13.62
16.21
17.92
19.62
20.46
21.29
22.12
24.58
26.20
30.17
32.49
60 x 60
25
13.24
15.38
16.44
19.61
21.69
23.76
24.79
25.81
26.83
29.86
31.85
36.76
39.65
60 x 120
18
29.78
33.00
36.20
37.79
39.38
40.96
45.68
48.81
56.54
61.13
64.16
90 x 90
16
29.78
33.00
36.20
37.79
39.38
40.96
45.68
48.81
56.54
61.13
64.16
100×100
16
36.76
40.34
42.12
43.90
45.67
50.96
54.46
63.14
68.29
71.70
80.15
75 x 125
15
36.76
40.34
42.12
43.90
45.67
50.96
54.46
63.14
68.29
71.70
80.15

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

đã ký hợp đồng mua bán