Nhiệt Điện Thái Bình

Từ xa trông lại, người ta dễ ấn tượng với Nhiệt điện Thái Bình 1- một nhà máy nổi bật trên cánh đồng lúa xanh rì của xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy- Thái Bình. Nhưng đi vào trong khuôn viên nhà máy, cũng thấy ấn tượng không kém bởi một công trình nhiệt điện lớn nhưng bên trong cũng rất nhiều màu xanh-màu của những hàng cây đã lên tán dọc các con đường nội bộ, màu xanh của cây cỏ trên mặt đất, ở những khoảng trống bên trong nhà máy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

đã ký hợp đồng mua bán