Nhập khẩu 1,87 tỷ USD sắt thép từ Trung Quốc chỉ trong 5 tháng

 Theo báo cáo sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng đầu năm 2018, sắt thép các loại nhập khẩu về giảm 16,7% về lượng nhưng tăng 1,9% về giá trị trong khi xuất khẩu tăng mạnh cả về giá trị lẫn số lượng so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong tháng 5 sắt thép các loại nhập khẩu về 1,41 triệu tấn, trị giá 1,02 tỷ USD, tăng 21,2% về lượng và tăng 21% về trị giá. Tính đến hết tháng 5/2018, lượng nhập khẩu sắt thép các loại đạt 5,68 triệu tấn, trị giá 4,06 tỷ USD, giảm 16,7% về lượng nhưng tăng 1,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Sắt thép các loại trong 5 tháng đầu năm 2018 chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc với 2,61 triệu tấn, trị giá 1,87 tỷ USD, giảm 21,5% về lượng và giảm 0,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước; từ Nhật Bản với 902 nghìn tấn, trị giá 630 triệu USD, giảm 7,2% về lượng nhưng tăng 8,2% về trị giá; từ Hàn Quốc với gần 743 nghìn tấn, trị giá 601 triệu USD, tăng 5,3% về lượng và 19,5% về trị giá.

Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 5 tháng năm 2018 so với 5 tháng năm 2017. Nguồn: Tổng cục Hải Quan

Về lượng xuất khẩu, mặt hàng này trong tháng 5 đạt 462 nghìn tấn, với trị giá 354 triệu USD, giảm 4,1% về lượng và giảm 4,1% về trị giá. Lũy kế 5 tháng, lượng xuất khẩu sắt thép đạt 2,36 triệu tấn, trị giá 1,76 tỷ USD, tăng 41,9% về lượng và tăng 57,8% về trị giá.

Thị trường xuất khẩu chủ yếu của sắt thép Việt Nam gồm Campuchia với 491 nghìn tấn, tăng 48,4%; Hoa Kỳ 368 nghìn tấn, tăng 104%; Indonesia 301 nghìn tấn, tăng 25,4%; Malaysia 292 nghìn tấn, tăng 99%; EU 286 nghìn tấn, tăng 146% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn tin: CafeLand

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

đã ký hợp đồng mua bán