Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải – Trà Vinh

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải Trà Vinh đảm bảo cung ứng nguồn điện liên tục, ổn định đảm bảo đáp ứng mức tăng trưởng nhu cầu điện của người dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

đã ký hợp đồng mua bán

0904341541