Lò cao số 2 Formosa Hà Tĩnh sản xuất trên 75.000 tấn gang lỏng

 Sau khi đi vào vận hành, lò cao số 2 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã và đang hoạt động ổn định, an toàn.

Sau 2 tuần đi vào vận hành đến nay, lò cao số 2 của Formosa Hà Tĩnh đã sản xuất trên 75.000 tấn gang lỏng phục vụ quá trình luyện thép của nhà máy. Cùng với đó, lò cao số 1 vẫn hoạt động ổn định, đạt 100% công suất, mỗi ngày sản xuất hơn 9.000 tấn gang lỏng để chuyển sang luyện, cán thép.


Sau 2 tuần vận hành, lò cao số 2 của Formosa Hà Tĩnh đang hoạt động ổn định, an toàn.

Với sự hoạt động ổn định, an toàn của 2 lò cao, Formosa Hà Tĩnh có thể hoàn thành mục tiêu sản xuất 5 triệu tấn gang lỏng trong năm 2018 và dự kiến doanh thu đạt đến 2,5 tỷ USD, đóng góp lớn vào tăng trưởng GDP của Việt Nam.

Được biết, hiện nay, các thông số về nước thải, khí thải của Formosa trước khi xả ra môi trường đều đạt quy chuẩn cho phép. Công ty Formosa Hà Tĩnh đang chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các thông số kỹ thuật, các chỉ số về môi trường đảm bảo theo đúng quy định.

Nguồn tin: Báo Hà Tĩnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

đã ký hợp đồng mua bán