Mỹ hủy bỏ rà soát thuế chống bán phá giá với đinh thép Việt

Theo Bộ Công Thương, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (USDOC) vừa đăng công báo hủy bỏ đợt rà soát hành chính Lệnh áp thuế chống bán phá giá (CBPG) đối với một số sản phẩm đinh thép nhập khẩu từ Việt Nam trong giai đoạn từ ngày 1/7/2016 đến 30/6/2017.

Mỹ hủy bỏ rà soát thuế chống bán phá giá với đinh thép Việt

Trước đó, theo yêu cầu rà soát đúng thời hạn đối với 19 công ty sản xuất, xuất khẩu sản phẩm liên quan của Việt Nam từ phía nguyên đơn, USDOC đã thông báo khởi xướng rà soát hành chính Lệnh áp thuế CBPG đối với một số sản phẩm đinh thép nhập khẩu từ Việt Nam. Tuy nhiên, do nguyên đơn đã rút yêu cầu rà soát hành chính và không có bên liên quan nào khác yêu cầu rà soát các công ty này, USDOC đã xem xét hủy bỏ rà soát hành chính.

Nguồn tin: Đấu thầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

đã ký hợp đồng mua bán