Hơn 27 nghìn tấn quặng bị “lọt lưới” tại Cao Bằng: Ai phải chịu trách nhiệm?

 Hơn 27 nghìn tấn quặng được bán ra ngoài trái với yêu cầu của tỉnh Cao Bằng một phần là do lãnh đạo Sở Công Thương chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; chưa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác quản lý hoạt động mua bán và vận chuyển khoáng sản tồn kho…


Một điểm khai thác quặng (ảnh minh họa)

Hơn 27 nghìn tấn quặng đi đâu?

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công Thương về báo cáo quặng sắt, quặng titan tồn kho nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN) khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản trong cả nước. UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành Công văn số 3706/UBNDCN ngày 16/12/2016 về việc kiểm tra, xác minh số lượng quặng sắt tồn kho (CV 3706) và Công văn số 296/UBND-CN ngày 13/2/2017 (CV 296) về việc kiểm tra, làm rõ việc tiêu thụ khoáng sản mỏ Ngườm Cháng và giao cho Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở TN&MT cùng các đơn vị liên quan có những biện pháp chưa cho xuất quặng ra khỏi mỏ.

Tuy nhiên, Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng và các đơn vị liên quan đã buông lỏng quản lý, chấp hành không nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Cao Bằng, như: một số tập thể, cá nhân chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; chưa nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác quản lý hoạt động mua bán và vận chuyển khoáng sản tồn kho trên địa bàn tỉnh; chưa chủ động, chậm trễ, chưa kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, đề xuất, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức thực hiện ý kiến của lãnh đạo; sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo trong ban lãnh đạo, giữa các ngành, địa phương thiếu sự trao đổi bàn bạc, thống nhất; thiếu đôn đốc, kiểm tra, giám sát, làm việc chưa nghiêm túc, chưa nắm bắt tình hình địa phương, cơ sở, còn đùn đẩy trách nhiệm…

Hơn nữa, không có các giải pháp ngăn chặn kịp thời việc các đơn vị, DN xuất quặng ra khỏi tỉnh; trong khi thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Cao Bằng thì một số đơn vị vẫn tiếp tục xuất quặng và một số đơn vị đã xuất hết quặng thì Sở Công Thương mới triển khai ý kiến chỉ đạo đến đơn vị, dẫn đến 27.763,65 tấn quặng đã “lọt lưới” ra khỏi địa bàn.

Trách nhiệm thuộc về lãnh đạo Sở Công Thương

Theo tìm hiểu của phóng viên, để xảy ra những hạn chế khuyết điểm trong công tác quản lý điều hành là do trách nhiệm của ông Nguyễn Đặng – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng khi chưa chủ động, kịp thời tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh này các giải pháp quản lý, điều hành; chưa ban hành văn bản khi có văn bản yêu cầu, đề nghị của Công ty Tiến Hiếu về mua, bán quặng titan; chưa ban hành văn bản chỉ đạo đối với đơn vị thuộc sở, các đơn vị khai thác, chế biến, mua, bán vận chuyển quặng trên địa bàn tỉnh theo CV 3706 và CV 296 của UBND tỉnh Cao Bằng…

Là người trực tiếp được giao nhiệm vụ nhưng ông Nhan Viết Thái – Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng chưa hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo lĩnh vực và nhiệm vụ phân công; giải quyết công việc chưa hiệu quả…

Tại các cuộc giao ban hàng tháng của Sở, chỉ báo cáo kết quả kiểm tra và xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra đối với đơn vị mỏ Ngườm Cháng đối với Công ty Cổ phần Gang thép Thái nguyên và Tổng Công ty Đầu tư và XNK Cao Bằng; chưa tham mưu, báo cáo trực tiếp về kết quả triển khai các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về quản lý hoạt động mua, bán, vận chuyển khoáng sản tồn kho đối với các đơn vị khác trên địa bàn tỉnh đối với tập thể lãnh đạo để tổ chức thực hiện.

Chưa đảm bảo thủ tục hành chính, như: Trao đổi, làm việc với Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường không ghi biên bản, không có văn bản chỉ đạo của Sở; một số biên bản kiểm tra nội dung chưa chặt chẽ theo CV 3706 và CV 296 của UBND tỉnh. Đơn cử như Biên bản kiểm tra quặng Titan của Công ty Tiến Hiếu không ghi yêu cầu tạm dừng vận chuyển ra ngoài tỉnh.

Chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc kết quả thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đối với Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường và các cơ quan, đơn vị trong hoạt động mua, bán, vận chuyển khoáng sản tồn kho trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng – Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường – ông Nông Văn Xứng chưa chủ động tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo; chưa kịp thời nắm bắt thông tin điều hành của Sở; chưa cùng Ban Giám đốc tổ chức thực hiện CV 3706 và CV 296 của UBND tỉnh Cao Bằng để kịp thời phát hiện, có giải pháp ngăn chặn việc vận chuyển khoáng sản ra khỏi địa bàn tỉnh.

Nguồn tin: Pháp luật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

đã ký hợp đồng mua bán