Giá thép cây xuất khẩu Trung Quốc ổn định

Các nhà máy Trung Quốc giữ chào giá thép cây xuất khẩu ổn định trong ngày thứ ba. Tâm lý thị trường được cứu vãn nhờ sự tăng nhẹ của giá trong nước theo giá giao kỳ hạn.

Giá thép cây xuất khẩu Trung Quốc ổn định

Chào giá thép cây từ một nhà máy phía đông là 580 USD/tấn FOB trọng lượng lý thuyết. Hai nhà máy khác chào 555 USD/tấn trọng lượng thực tế và 565 USD/tấn trọng lượng lý thuyết. Các thương nhân do dự bán khống.

Một thương nhân Thượng Hải chho biết người mua vẫn bi quan và chờ đợi nhưng các nhà máy chưa muốn giảm giá. Điều này khiến các thương nhân do dự bán khống nhưng để chốt được đơn hàng lúc này rất khó do chênh lệch giá chào mua và bán lớn.

Tại Hồng Kông, một nhà môi giới nhận được chào giá thép cây 10-32mm Trung Quốc giao tháng 3 ở mức 565 USD/tấn CFR trọng lượng thực tế, tương đương 557 USD/tấn FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế.

Một nhà môi giới nghĩ rằng các nhà máy phía bắc đang sẵn sàng bán ở mức 565 USD/tấn CFR Hồng Kông cho thép cây 10-40mm. Nhiều nhà môi giới cho biết giá lý tưởng của họ là 550 USD/tấn CFR. Một thương nhân Trung Quốc cho biết chỉ mua thép cây 13-32mm ở mức 565 USD/tấn CFR.

Tại Singapore, nhiều nhà môi giới nghe được giá chào bán thép cây 10-32mm Trung Quốc ở mức 560 USD/tấn CFR trọng lượng lý thuyết (557-562 USD/tấn) FOB Trung Quốc trọng lượng thực tế từ một thương nhân giao tháng 3. Một người cho biết giá giao dịch có thể là 555 USD/tấn có thể nếu người mua đang cần hàng.

Hai nhà môi giới chọn cách chờ đợi vì nghĩ rằng giá sẽ có điều chỉnh trước lễ năm mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

đã ký hợp đồng mua bán