Doanh nghiệp thép tiếp tục tăng trưởng

  Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) vừa công bố báo cáo về tình hình thị trường thép Việt Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2018 với nhiều tín hiệu lạc quan.

Trong tháng 4, sản xuất sản phẩm thép đạt hơn 2 triệu tấn, giảm 5% so với tháng trước, nhưng tăng 28% so với cùng kỳ 2017. Các sản phẩm thép tiêu thụ đạt hơn 1,8 triệu tấn, tăng lần lượt 2% so với tháng 3/2018, và tăng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, xuất khẩu thép đạt hơn 400.000 tấn, tăng gần 56% so với cùng kỳ năm 2017.

Tính chung 4 tháng, các thành viên Hiệp hội đã sản xuất gần 3,7 triệu tấn thép thô và tiêu thụ 3,8 triệu tấn thép thô. Với thép thành phẩm các loại, sản xuất đạt hơn 7,5 triệu tấn, tăng 23,1% so với cùng kỳ 2017; bán hàng đạt 6,6 triệu tấn, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Tính đến hết ngày 31/3/2018, xuất khẩu thép thành phẩm đạt hơn 1,43 triệu tấn, với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,04 triệu USD, tăng 38% về lượng, và tăng 57% về giá trị. ASEAN vẫn là thị trường chính với hơn 834.000 tấn thép, chiếm tới hơn 58% tổng lượng thép thành phẩm xuất khẩu.

Nguồn tin: Đấu thầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

đã ký hợp đồng mua bán