Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn

Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh 700 giường, giai đoạn 1 sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ tổng mức đầu tư phê duyệt ban đầu 999,9 tỷ đồng, đến nay vốn đã bố trí đủ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn. Dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 9/2019. Tuy nhiên, để dự án đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư cần phải bổ sung một số hạng mục công trình như: Phòng máy chiếu, chụp, phòng mổ và một số trang thiết bị thiết yếu khác; tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 1.193,9 tỷ đồng (tăng thêm 194,0 tỷ đồng chưa có trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 – 2020). Đề nghị Thủ tướng Chính phủ có Quyết định giao vốn để tỉnh có cơ sở triển khai thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

đã ký hợp đồng mua bán