Bán hàng tôn mạ kim loại, sơn phủ màu và thép cuộn cán nguội diễn biến trái chiều

 

Theo “Báo cáo Thị trường Thép tháng 10 và 10 tháng 2017” của Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), sản xuất tôn mạ kim loại và sơn phủ màu (KL & SPM) của các thành viên VSA trong tháng 10 đạt 387.110 tấn, giảm 0,55% so với tháng trước nhưng tăng 30% so với cùng kỳ năm 2016. Bán hàng tôn mạ KL&SPM đạt 312.228 tấn, giảm 7,34% so với tháng trước, nhưng tăng 21,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu tôn mạ đạt 165.678 tấn, tăng 7,18% so với tháng 9/2017 và tăng 42,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung trong 10 tháng 2017, sản xuất tôn mạ KL & SPM của các thành viên VSA đạt 3.719.746 tấn, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm 2016. Bán hàng tôn mạ KL&SPM đạt 2.891.867 tấn, tăng 26% so với cùng kỳ 2016. Xuất khẩu tôn mạ đạt 1.341.011 tấn, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tập đòa Hoa Sen dẫn đầu thị phần tôn mạ KM& SPM, chiếm 34%. Công ty Cổ phần Nam Kim đứng thứ 2 với thị phần đạt 17%, như vậy là thị phần của Nam Kim đang tăng liên tục trong năm 2017 (từ mức hơn 15% vào cuối năm 2016 và 16,3% vào tháng 9/2017).

Nguồn: VSA

Sản lượng thép cuộn cán cán nguội trong tháng 10 cũng giảm.Theo đó, sản xuất thép cuộn cán nguội của các thành viên VSA đạt 304.076 tấn, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2016. Bán hàng thép cuộn cán nguội đạt 176.875 tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu đạt 63.281 tấn, tăng 79,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung trong 10 tháng 2017, sản xuất thép cán cuộn nguội của các thành viên VSA đạt 3.170.938 tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2016. Bán hàng đạt 1.641.537 tấn, giảm 3,2% so với cùng kỳ 2016. Xuất khẩu đạt 545.200 tấn, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm trước.

 

Theo Đức Quỳnh

Người đồng hành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

đã ký hợp đồng mua bán