Theo “Báo cáo Thị trường Thép tháng 10 và 10 tháng 2017” của Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), sản xuất tôn mạ kim loại và sơn phủ màu (KL & SPM) của các thành viên VSA trong tháng 10 đạt 387.110 tấn, giảm 0,55% so với tháng trước nhưng tăng 30% so với cùng kỳ năm 2016. Bán hàng tôn mạ KL&SPM đạt 312.228 tấn, giảm 7,34% so với tháng trước, nhưng tăng 21,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu tôn mạ đạt 165.678 tấn, tăng 7,18% so với tháng 9/2017 và tăng 42,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung trong 10 tháng 2017, sản xuất tôn mạ KL & SPM của các thành viên VSA đạt 3.719.746 tấn, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm 2016. Bán hàng tôn mạ KL&SPM đạt 2.891.867 tấn, tăng 26% so với cùng kỳ 2016. Xuất khẩu tôn mạ đạt 1.341.011 tấn, tăng 29,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tập đòa Hoa Sen dẫn đầu thị phần tôn mạ KM& SPM, chiếm 34%. Công ty Cổ phần Nam Kim đứng thứ 2 với thị phần đạt 17%, như vậy là thị phần của Nam Kim đang tăng liên tục trong năm 2017 (từ mức hơn 15% vào cuối năm 2016 và 16,3% vào tháng 9/2017).

Nguồn: VSA

Sản lượng thép cuộn cán cán nguội trong tháng 10 cũng giảm.Theo đó, sản xuất thép cuộn cán nguội của các thành viên VSA đạt 304.076 tấn, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2016. Bán hàng thép cuộn cán nguội đạt 176.875 tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu đạt 63.281 tấn, tăng 79,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung trong 10 tháng 2017, sản xuất thép cán cuộn nguội của các thành viên VSA đạt 3.170.938 tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2016. Bán hàng đạt 1.641.537 tấn, giảm 3,2% so với cùng kỳ 2016. Xuất khẩu đạt 545.200 tấn, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Đức Quỳnh

Người đồng hành