Bãi bỏ nhiều thủ tục quản lý chất lượng thép

Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 18/2017/TT-BCT bãi bỏ một số điều của Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN quy định quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.

Bộ Công thương đã bãi bỏ nhiều thủ tục quản lý chất lượng thép

Theo đó, các sản phẩm thép trước khi lưu thông phải được công bố tiêu chuẩn áp dụng. Tiêu chuẩn công bố phải bao gồm các chỉ tiêu cơ bản của sản phẩm thép gồm: Chỉ tiêu kích thước, ngoại quan và cơ lý, chỉ tiêu hóa học.

Tuy nhiên, việc quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu được giảm đi rất nhiều thủ tục. Cụ thể, Thông tư 18 bãi bỏ điểm c khoản 2 Điều 1; khoản 2 Điều 2; Điều 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, khoản 2 Điều 21 và Điều 22; bãi bỏ Mục 2 Phụ lục III, Phụ lục IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.

Với việc bãi bỏ này tổ chức, cá nhân sản xuất thép trong nước, nhập khẩu không có trách nhiệm công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm thép của mình.

Trình tự, thủ tục xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép, xác nhận kê khai nhập khẩu thép, trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng thép sản xuất trong nước, thép nhập khẩu, các hình thức kiểm tra giảm… cũng đều được hủy bỏ.

Trước đó, theo phản ánh của doanh nghiệp, để được thông quan thép nhập khẩu phải trải qua 2 khâu kiểm tra: Phải được kiểm định chất lượng tại tổ chức kiểm định được chỉ định sau đó kiểm định xong, doanh nghiệp phải đem giấy kiểm định qua Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng của Sở Khoa học và Công nghệ để được cấp thông báo kết quả đạt chất lượng.

Việc cắt giảm một số quy định đối với thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu nằm trong lộ trình thực hiện cắt giảm 675 thủ tục, điều kiện kinh doanh của Bộ Công Thương theo Quyết định số 3610a/QĐ-BCT được Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh ký ban hành.

Việc cắt giảm một số quy định đối với thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu nằm trong lộ trình thực hiện cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh của Bộ Công Thương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

đã ký hợp đồng mua bán