Thái Hưng đã nắm quyền chi phối VIS sau khi nâng sở hữu lên hơn 65%. Cùng thời điểm đăng ký bán ra của Thái Hưng

Trang chủ/Tag:Thái Hưng đã nắm quyền chi phối VIS sau khi nâng sở hữu lên hơn 65%. Cùng thời điểm đăng ký bán ra của Thái Hưng
Đặt hàng ngay