Vừa mới đăng ký, Thái Hưng đã hoàn tất sang tay 20% vốn tại Thép Việt Ý (VIS) cho khối ngoại

2017-12-04T10:16:47+07:00Tháng Mười Hai 4th, 2017|

Phiên giao dịch ngày 03/11, các nhà đầu tư nước ngoài đã mua thỏa thuận đúng số cổ phần mà