Ống thép Vinapipe: Ống thép tròn đen BS 1387:1985

2018-01-02T09:38:55+07:00Tháng Mười Hai 29th, 2017|

Ống thép Vinapipe: Ống thép tròn đen BS 1387:1985  Chỉ tiêu kỹ thuật: ỐNG THÉP TRÒN ĐEN - TIÊU CHUẨN