Ngành thép 2017 – 2020: Thuế tự vệ không phải là “chiếc đũa thần”

2017-10-30T21:38:45+07:00Tháng Mười 30th, 2017|

Việt Nam hiện đang được áp thuế tự vệ trong ngành thép đối với phôi thép là 23% và giảm