Giá thép thanh Trung Quốc tăng mạnh tiếp tục dẫn đến sự phục hồi của châu Á

2017-12-08T11:04:54+07:00Tháng Mười Hai 8th, 2017|

Giá giao ngay thép thanh giao dịch khu vực châu Á tăng ngày thứ tư liên tiếp vào ngày 27/11