2 lãnh đạo cấp cao của Thép Việt Ý là ông Nguyễn Thanh Hà – Tổng giám đốc cũng đăng ký bán ra toàn bộ 1 triệu cổ phiếu VIS; ông Nguyễn Ngọc Quyết – Phó Tổng Giám đốc cũng đăng ký bán bớt hơn 1

Trang chủ/Tag:2 lãnh đạo cấp cao của Thép Việt Ý là ông Nguyễn Thanh Hà - Tổng giám đốc cũng đăng ký bán ra toàn bộ 1 triệu cổ phiếu VIS; ông Nguyễn Ngọc Quyết - Phó Tổng Giám đốc cũng đăng ký bán bớt hơn 1
Đặt hàng ngay