Theo thống kê từ Bộ tài chính Việt Nam, nhập khẩu phế vào Việt Nam đạt tổng cộng 30.000 tấn trong tháng 2, giảm 16.8% so với cùng kỳ năm ngoái.

So với hồi tháng 1, sản lượng nhập khẩu tháng vừa qua cũng giảm 49.5%.

Trong 2 tháng đầu năm 2018, Việt Nam nhập khẩu tầm 886.000 tấn phế, tăng 41.1% so với cùng kỳ năm ngoái với sản lượng nhập khẩu trung bình hàng tháng là 443.000 tấn vầ sản lượng hàng năm dự báo là 532.000 tấn.

 Nguồn tin: Satthep.net